Splošni pogoji uporabe in poslovanja


1. Uvod

Kadar dostopate ali uporabljate storitve, izdelke ali aplikacije, ki so v lasti podjetja Booster3000 izdajanje programja, d.o.o. se strinjate s Splošnimi pogoji uporabe in poslovanja (»Sporazum«, »Pogoji«).
Strinjate se, da ste pogoje prebrali, jih razumeli in se hkrati zavezujete k spoštovanju le-teh. Prosimo, da pazljivo preberite te pogoje. Če se z njimi ne strinjate, ne uporabljajte naših storitev, spletnih strani ali drugih storitev.

Namen teh pogojev uporabe in poslovanja je določitev načinov uporabe in pogojev, pod katerimi lahko uporabljate naše spletne strani oziroma storitve. Ta sporazum pojasnjuje obveznosti Booster3000 do uporabnika(ov) in tudi uporabnikove obveznosti do Booster3000.

Ti »Splošni pogoji uporabe in sodelovanja« pomenijo pravni dogovor med vami kot stranko ali uporabnikom in Booster3000 (»Mi« ali »Podjetje«). »Booster3000« je blagovna znamka in registrirana storitvena znamka BOOSTER 3000, izdajanje programja, d.o.o, ki ima v lasti in upravlja spletno stran ali aplikacijo z URL naslovoma: http://app.booster3000.si in www.booster3000.si. Podjetje, BOOSTER 3000, izdajanje programja, d.o.o. ima registrsko številko: 7014937000, identifikacijska številka za DDV: SI75429527 in pravni naslov: Tržaška cesta 268, 1000 Ljubljana, ustanovljen in deluje v skladu z zakoni Republike Slovenije. »Booster3000« se nanaša bodisi na podjetje, spletno stran ali spletno platformo, kot zahteva sobesedilo. »Spletna stran« ali »storitev« ali »Aplikacija« se nanaša na storitve, ki jih ponuja Booster3000.

Izraz »Član«, »Uporabnik«, »Stranka ali »Vi« se nanaša na posameznika ali subjekt, ki uporablja naše storitve ali je registriran za naše ponudbe in sprejme naše pogoje. Če ima posameznik pravno pooblastilo, da sprejme te pogoje v elektronski obliki v imenu delodajalca ali druge osebe, se izraz »vi« nanaša na delodajalca ali drugo odgovorno osebo. Sicer se »vi« nanaša na posameznika, ki je podpisal pogoje. S podpisom zagotavljate, da upoštevate pogoje uporabe in sodelovanja. Z vstopom na http://app.booster3000.si in www.booster3000.si ali z uporabo (če ste izpolnili vpisni obrazec) naših storitev se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji in naša Politika zasebnosti. Pri vnosu vaših osebnih podatkov ali spletne strani potrjujete, da so vnešeni podatki pravilni in verodostojni za dokazovanje identitete v skladu z veljavno zakonodajo. Z uporabo naše spletne strani, aplikacije ali storitve privolite v naše pogoje uporabe in sodelovanja, v našo Politko zasebnosti, vse veljavne zakone, predpise in druga pravna obvestila in smernice objavljene na spletni strani.

Če se ne strinjate s pogoji prenehajte z uporabo in dostopom do naših strani, storitev ali aplikacij. Booster 3000 si pridržuje pravico, da ukine uporabniški račun kateregakoli člana v kateremkoli trenutku.

Nerazumljivost ali nesmiselnost kateregakoli izraza ali odstavka iz teh pogojev, sporazuma ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost ostalih izrazov, odstavkov, določb, toda se preostale pogoji, predpise, dele ali podpoglavje razlaga na način, da se izvede v celoti namero obeh pogodbenih strank.

Ugotavljanje avtorstva, s strani ali na pobudo stranke, ne glede na stran pobude, ne vpliva na razlago tega teh pogojev.

2. Upravičenost – starostna omejitev

Zahtevamo, da mora biti vsak član star vsaj osemnajst (18) let. Z uporabo storitve jamčite, da ste dopolnili osemnajst (18) let in z uporabo teh storitev ne kršite nobenih veljavnih zakonov ali predpisov. Vaš račun oziroma dostop se lahko ukine/odpove brez opozorila, če ugotovimo kršitev starostne omejitve. Za razlog je dovolj le domneva, da nimate dopolnjenih osemnajst (18) let.


3. Načini plačila

Koriščenje naših storitev Booster3000 se plačuje v skladu s cenami in pogoji dogovorjenimi v tej pogodbi. Izraz »Stranka« velja v tem primeru za katerokoli fizično osebo, podjetje ali organizacijo ali drugo osebo, ki je sprejela te pogoje in cene ter se jih hkrati obvezuje spoštovati.

Na voljo so vam naslednji načini plačila:

 • PayPal
 • Plačilo na bančni račun (na podlagi izdanega računa ali predračuna)
 • Kreditna kartica


4. Cenik in pogoji

Pridržujemo si pravico spremeniti naš cenik kadarkoli. Spremenjen cenik začne veljati takoj po objavi, obračunskem obdobju, nadgradnji, oziroma kot je navedno, toda s predhodnim obvestilom naročnika/stranke. Kadar za vrsto plačila izberete kreditno kartico mora biti le-ta veljavna. Vsota se samodejno zaračuna stranki preko kreditne kartice ali Paypal računa glede na dogovorjeno obračunsko obdobje (mesečno, polletno ali letno, odvisno od izbrane storitve in pogojev za obračunavanje za posameznih storitev). Predračun ali račun, ki zahteva predplačilo izdamo osem (8) dni pred potekom veljavnega obračunskega obdobja za naslednje obračunsko obdobje na podlagi trenutnih cen in pogojev. Zahtevek za predplačilo bo poslan na e-poštni naslov, ki je bil naveden v času prijave ali je v danem trenutku shranjen v uporabniškem računu. V petih delovnih dneh po poravnavi zneska plačila stranki izdamo elektronski račun.


5. Odpoved in odstranitev uporabniškega računa

Vsaka pogodbena stranka lahko odpove te Splošne pogoje uporabe in sodelovanje kadarkoli in iz kateregakoli razloga, če pred tem pisno obvesti drugo stranko. Naše storitve lahko prekinemo kadarkoli z ali brez razloga. V primeru, ko odpovemo Splošne pogoje uporabe in sodelovanja brez razloga vam bomo povrnili sorazmerni del vašega predplačila. V primeru, da kršite katerokoli določilo tega sporazuma, si pridržujemo pravico, da nemudoma ukinemo dostop do vašega računa. V tem primeru vam nismo dolžni vrniti nobenega nadomestila za že vplačan znesek. Z ukinitvijo vašega računa lahko odstranimo tudi vse vaše podatke in datoteke iz naše spletne strani in drugih mest, kjer se shranjujejo. Kadar se ne prijavite na svoj uporabniški račun več kot 12 ali več mesecev, ga lahko deaktiviramo ali trajno izbrišemo, kot tudi vse podatke povezane z njim. Predhodno boste prejeli elektronsko obvestilo o ukinitvi.

6. Naše pravice in odgovornosti:
Vsa vsebina spletne strani, aplikacije, blagovne znamke, programska oprema in naši drugi produkti ali storitve so last našega podjetja in si nad njimi pridržujemo avtorske pravice. Zavračamo in ne prevzemamo odgovornosti za ravnanje oglaševalcev, povezanih spletnih strani in drugih morebitnih uporabnikov.
Ta spletna stran/aplikacija/storitev ter njena vsebnina (vključno z, vendar ne omejeno na izvedbe, besedila, grafike, slike, podatke, programsko opremo, kode, lastniških metod in sistemov, ki se uporabljajo za zagotavljanje obstoja spletnega mesta ali v storitvah), so izključna last podjetja Booster3000 in so pod zaščito avtorskih pravic in intelektualne lastnine z zakoni o blagovnih znamkah.

Če ni drugače navedeno, ti pogoji ne dopuščajo naslednjih pravic:

 • spreminjanje ali drugačna uporaba naših storitev ali kateregakoli dela vsebine,
 • prenos kateregakoli dela storitve ali informacije z naše spletni strani/aplikacije/storitve
 • da bi z uporabo te spletne strani / storitev pridobili informacije/podatke s katerimi bi ustvarili / izdelali / proizvedli konkurenčni izdelek ali storitev
 • da bi uporabili naše storitve za kakršnekoli druge namene poleg predvidenih

Nismo odgovorni za tipkarske napake v teh pogojih, na naši spletni strani, v opisih izdelkov in storitev ali v priloženem gradivu.
Vsebina a tej spletni strani in ponujene storitve, ki so na voljo, so brez garancije kakršnekoli vrste. Vsebina in ponujene storitve so na voljo v največjem možnem obsegu dovoljenim z ustreznim zakonom.

Če nam posredujete vaše ideje, pripombe, izboljšave, predloge ali druge povratne informacije v zvezi z stranjo ali storitvijo, se strinjate, da lahko uporabimo vaše povratne informacije, da spremenimo oziroma izboljšamo naše storitve. Strinjate se tudi, da ne boste zaradi tega zahtevali kakršnegakoli nadomestila oziroma povračila, vključno z vsemi našimi avtorskimi izdelki ali storitvami. Vaše ideje, pripombe, izboljšave, predloge in druge povratne informacije lahko uporabimo za naše izdelke ali produkte, ki so lahko: globalni, brezplačni, plačljivi, trajni, z nepreklicno licenco za uporabo, primerni za razmnoževanje, spreminjanje, prevajanje, distribucijo, izvajanje, prikazovanje, uvoz, prodajo, ponujanje v prodajo,… ter v katerikoli obliki tehnologije, objavljeni v kateremkoli mediju nam dovolite in omogočite drugim, da storijo enako. Izjema so le sporazumi, ki lahko ta tel vsebine določajo drugače.
Pod nobenim pogojem nismo mi, kdorkoli od naših zaposlenih ali naših zunanjih sodelavcev odgovorni za morebitno nastalo škodo, ki se je zgodila posredno, neposredno, na poseben način, vključno z dogodki za katere nismo bili mi ali kdorkoli od naših zaposlenih ali zunanjih sodelavcev obveščeni o možnosti nastanka škode.
Naša odgovornost je v vsakem primeru omejena na znesek, če sploh, ki je bil dejansko plačan iz vaše strani za uporabo spletne strani in koriščenje storitev za obdobje enega meseca z zaključkom na dan, ko je izdana zahteva. S tem smo mi, naši zaposleni in predstavniki razrešeni kakršnekolih obveznostih in terjatev (»omejitev odgovornosti«).
S temi pogoji se strinjate in nas (podjetje, zaposlene, zunanje sodelavce in predstavnike) razrešujete odgovornosti za kakršnekoli izgube, ki izhajajo iz zahtevkov, katerih ta dokument ne dovoljuje na podlagi »Omejitev odgovornosti«. Dalje se strinjate, da od nas (direktorji, uradniki, zaposleni, predstavniki,…) ne terjate odškodnine za izgubo, povzročene od tretje osebe, vključno a ne omejeno na pravne stroške, ki so delna ali celotna posledica vaših obtožb. Tudi če se slednje izkažejo za resnične in bi pomenile kršitev kateregakoli člena tega dogovora iz vaše strani ali strani posameznika, ki uporablja vaše geslo/uporabnički račun.
V primeru vložitve tožbe zoper vas zaradi kršitve tega sporazuma si bomo prizadevali izterjati nastalo škodo in druge povezane stroške, kakor tudi pravico do povrnitve stroškov za odvetniške storitve.
V primeru kršitev na področju varnosti, kadar le te vplivajo na vas, vas bomo o tem obvestili. Obvestili vas bomo tudi o morebitnem nasvetu kako ravnati ter poslali nadaljna navodila.

Ne odgovarjamo za morebitne zamude ali odpovedi za katerikoli segment tega sporazuma, ki je izven našega nadzora in/ali se je zgodil zaradi dogodkov višje sile, dejanj civilnih ali vojaških oblasti, ali izrednih stanj, kot denimo: embargo, epidemije, vojne, teroristična dejanja, nemiri, vstaje, požari, eksplozije, potresi, jedrske nesreče, poplave, stavke, električni izpadi električne energije, drugih večjih motenj iz okolja, nenavadno hude vremenske razmere, vdori hekerjev in druge nezakonite dejavnosti tretjih oseb, nezmožnost zagotovljanja izdelkov ali storitev, ki so odvisne od drugih oseb ali prometnih zvez, telekomunikacijskih povezav, preobremenitve v telekomunikacijskem omrežju ali nedelovanje spleta kateregakoli ponudnika internetnih storitev tretjih oseb.

7. Vaše pravice in odgovornosti:

Strinjate se z naslednjim:

  • da boste ravnali v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi ter drugimi pravnimi obvestili,
  • da vaše elektronske soglasje/strinjanje s sporazumom predstavljaja podpis pogodbe, ki vas zavezuje, vključno z odgovornostjo za plačilo naših izdelkov in storitev,
  • ste odgovorni za varovanje zaupnosti vašega računa/uporabniškega računa ter gesel. Odgovorni ste za varovanje kateregakoli vašega računa v primeru, da ste nekoga pooblastili za uporabo le-tega. Nemudoma ste nas dolžni obvestiti o kakršnikoli nepooblaščeni uporabi kateregakoli od vaših računov,
  • ste dolžni zagotoviti, da je e-poštni naslov s katerim ste opravlii registracijo računa pravilen in veljaven v vsakem trenutku in da so vaše kontaktne informacije točne in posodobljene,
  • da ne boste prenesli svojega uporabniškega računa na drugo osebo/pravno osebo, ne da bi nas o tem obvestili in pridobili našo izrecno odobritev,
  • da boste odstranili v celoti ali del vsebine, če smo za njo prejeli pritožbo in se izkaže za upravičeno,
  • ne boste uporabljali naših storitev ali materialov za kakršnekoli nezakonite namene ali za izvajanje nezakonitih dejavnosti, goljufije, poneverbe, pranje denarja, itd,
  • ne boste uporabljali naših storitev ali gradiva, če ste v državi, kjer je taka uporaba prepovedana z veljavnim pravom ali se izdajali za drugo osebo,
  • ne boste vključili v svoj Booster3000 besedil ali druge vsebine, ki jih niste ustvarili sami ali niso del Booster3000 in je drugače ni dovoljeno uporabljati,
  • ne boste objavljali nobenih zavajajočih ali napačnih informacij ali kakorkoli spreminjali uporabe naših storitev,
   da ne boste objavili, naložili, shranili kakršnegakoli gradiva (informacij, podatkov, besedila, programske opreme, glasbe, zvoka, fotografij, grafike, slike, video, sporočil ali drugega gradiva), ki vsebuje spolno povezana besedila, fotografije ali druge vsebine. Vsebina nikakor ne sme biti obrekljiva, nespodobna, grozeča, žaljiva ali sovražna,

da ne boste na kakršenkoli način vključevali v nobeno od vsebin, ki so del Booster3000, ki je v nasprotju s pravicami katerekoli druge stranke. Vsebino, ki bi kršila avtorske pravice in pravice zasebnosti,

 • ne boste odstranili, ovirali, spreminjali logotipa podjetja Booster30000 ter blagovne znamke in logotipov vseh Booster3000 aplikacij,
 • ne boste prenašali virusov ali počeli kakršnihkoli škodljivih dejanj,
 • ne boste poskušali razvozlati ali kopirali naše programske opreme ali kakorkoli prenesli vsebine s spletne strani/aplikacije,
 • da ne boste neposredno ali posredno poiskusili izvajali dejanj, s katerimi bi »odkrili« našo izvorno kodo, temeljno strukturo, idejo ali algoritme, ki so kakorkoli vključeni v uporabi katerekoli programske opreme, dokumentacije ali sorodnih podatkov s storitvami (“programska oprema”); jo spreminjali, prevajali, ustvarjali ali kopirali (razen za namene arhiviranja), distribuirali, prenesli direktno ali drugače prenašali ali obremenili pravice uporabe kakršnekoli programske opreme; uporabljali programa ali katerekoli druge programske opreme za časovni zakup ali namene koriščenja tretje osebe; ali odstranili morebitna obvestila ali oznake za zaščito.
 • da ste polno odgovorni za vsa tveganja in izgube (tudi podatkov), ki izhajajo iz uporabe spletne strani ali naših storitev, vključno s prenosi iz spletne strani,
 • da nobene programske opreme ne boste prenesli ali kako drugače izvozili, če bi to bilo v nasprotju z zakonodajo o izvozu. Prenos ali uporaba katerekoli programske opreme je na lastno odgovornost,
  če ugotovite, da je katerakoli druga oseba kršila kateregakoli od pogojev uporabe iz te spletne strani, nas takoj obvestite. Če ste prepričani, da je kdorkoli objavil gradivo v nasprotju z avtorskimi pravicami, nam pišite na info@booster3000.si
 • v primeru utemeljenega suma nas boste obvestili, če je katerikoli uporabnik te spletne strani/aplikacije objavil gradivo v nasprotju s pogoji ali politiko zasebnosti, ali je kakorkoli drugače kršil pravila,
  da ne boste dodeliti katerekoli izmed vaših pravic iz te pogodbe tretji osebi. Vse pravice za katerokoli drugo fizično ali pravno osebo bomo prenesli po lastni presoji,
 • se strinjate, da boste izvedli vse ukrepe in dejanja in uredili vse potrebno, da se sprejme in izvaja namen tega sporazuma,
 • se strinjate, da lahko dostopamo, zbiramo, uporabimo in razkrijemo vaše podatke, kot je to določeno v Politki zasebnosti. Politika zasebnosti, ki se nanaša na ta sporazum uporabe, se obravnava kot del tega sporazuma in je zavezujoče za vse stranke.

8. Poročanje o napakah
Obrazec za pomoč strankam je na voljo na www.booster3000.si ali preko info@booster3000.si in se lahko uporablja za poročanje o napakah. V primeru poročanja o napaki, mora sporočilo vsebovati naslednje podatke: operacijski sistem, ki ga uporabljate (njegova številka različice), kdaj je prišlo do napake, vsi podatki o nameščeni programski opremi in posodobitvah, ime in različica brskalnika, ukrepi, ki ste jih že opravili, URL naslov z napako. Če se je izpisala koda napake storitev, je je potrebno vključiti v sporočilo.

9. Spremembe pogojev
Spremembe splošnih pogojev uporabe in sodelovanja pričnejo veljati šele z objavo na tej spletni strani.
Pridržujemo si pravico do sprememb/e teh pogojev uporabe in sodelovanja, od časa do časa. Vse spremembe tega sporazuma bodo objavljene na tej spletni strani in o njih boste obveščeni po e-pošti na zadnji e-poštni naslov, ki ste nam ga navedli. Spremembe bodo začele veljati, ko jih bomo objavili na spletni strani ali po poslanem obvestilu. Če obvestilo o spremembah ni bilo poslano preko e-pošti, ste vseeno dolžni redno pregledovati pogoje in spremljati spremembe. Če boste nadaljevali z uporabo te spletne strani oziroma naših storitev Booster3000 po vsaki spremembi to pomeni, da sprejmete vse spremembe.

10. Veljavna zakonodaja in pristojnosti
Te pogoje oziroma sporazum ureja zakonodaja države Slovenije kot tudi kakršnekoli zahtevke v zvezi z podjetjem Booster 3000.